Bäst ränta på insatt kapital | BästRänta.com

Minusränta, eller negativ ränta, är ett begrepp som väldigt få pratade om innan år 2015. Men detta år införde riksbanken just minusränta vilket självklart gjorde att media lyfte upp begreppet betydligt oftare än tidigare.

Kort sagt betyder minusränta att de som spar pengar på en bank får betala pengar istället för att få ränta på insatt kapital.

Om en bank erbjuder en insättningsränta på 5% så får personen som satt in pengar 5kr i ränta per insatt 100kr. Men om banken istället har minusränta på -1% betyder det att samma person får betala 1kr per insatt 100kr.

Några banker har än så länge (2016) inte infört minusränta mot sina kunder men det har i en liten utsträckning kunnat hittats i vissa Europeiska länder. I Tyskland finns exempelvis en bank som låter sina företagskunder betala en viss summa i ränta om det insatta kapitalet överstiger 5 miljoner.

Minusränta är inte så kul

Minusränta – främst hos Riksbanken

Den minusränta som Riksbanken införde påverkade i första hand bankerna. Alla större banker lånar, och spar, pengar i Riksbanken dagligen. De enorma belopp som sätt över till Riksbanken hamnar på konton som har minusränta. Det betyder att bankerna dagligen får betala pengar för att ha pengar insatta hos Riksbanken.

Ovan är en mycket förenklad förklaring men i praktiken innebär det alltså att bankerna får betala mer än tidigare för att ha ett samarbete med Riksbanken. Detta i sin tur kan slå över på bankernas kunder eftersom bankerna alltid söker kostnadstäckning för de kostnader som uppkommer.

Minusränta på lån?

Minusränta på lån betyder i praktiken att man får betalt för att låna. Detta är extremt ovanligt och förekommer enbart i unika situationer. Men det har skett. En kvinna i Danmark fick exempelvis några kronor varje år för ett lån som hon tecknat. Orsaken till detta var främst att hon hade fått lånet beviljat precis när räntorna skiftades och genom en kombination av många små detaljer lyckades detta konststycke.

Däremot påverkar alltid Riksbankens ränta hur hög låneränta som bankerna erbjuder. Ju högre styrränta – desto högre låneränta. Jämför lån enkelt via jämförelsesidor och låneförmedlare för att se om räntenivån på befintliga lån är på “rätt” nivå. För även om styrräntan sänks, och bankerna sänker räntan på nya lån är det inte säkert att det påverkar befintliga lån.