Menu
Sparkonto med hög ränta
Spara med Viaspar
Sparkonto med hög ränta.
  • Få upp till 8% per år.
  • Öppna konto på 2 minuter.
  • Med eller utan bindningstid
  • Möjligt att ta ut pengar även från konton med bindningstid

Läs mer om sparandet hos ViaSpar

Peer-To-Peer lån
Spara med Peer-to-peer
Peer-To-Peer är lån som sker mellan privatpersoner.
  • Lånen förmedlas via en plattform som både skapar anonymitet och säkerhet.
  • Räntan beror på vald risknivå.
  • Förväntad avkastning ca 8%

Läs mer hos Sveriges största aktör Lendify

Ingen insättningsgaranti – Vad blir räntan?

Att välja att spara på sparkonton som inte har en insättningsgaranti innebär att man tar en större risk men även får betydligt bättre ränta. Risken man tar är att företaget ska gå i konkurs och därmed får man inte ut de pengar som är insatta på kontot. Men i gengäld får man en ränta som är flera gånger högre än på de konton med insättningsgaranti.

Det är framförallt två företag som är kända i Sverige för att erbjuda sparkonton med denna högre ränta. Det är Akelius och 4Spar. Det först nämnda företaget ger i skrivandets stund (April 2016) upp till 3,5% på insatt kapital. Detta medan 4Spar ger som mest 10% (Vid tre års bundet kapital).

De som jämför räntor kommer se att det skiljer mellan olika banker och detta alltså är ännu tydligare mellan de två aktörerna som erbjuder dess högräntekonton. Men varför skiljer det så mycket mellan dessa två och vilken av dessa ska man välja?

Akelius är ett stort företag som investerar pengar i fastigheter. För att få kapital erbjuder de privatpersoner att spara på deras sparkonto. Detta till en maximal ränta på 3,5%. Med tanke på att risken att ett stort fastighetsföretag ska gå i konkurs är liten är det även liten risk för spararen att ha sina pengar placerade hos dem. Men självklart finns en risk – det gör det alltid så länge det inte finns någon garanti.

4Spar i sin tur använder det kapital som kommer in till att låna ut smålån. De lånar ut pengar till företag som i sin tur erbjuder smålån till privatpersoner. Här är risken betydlig högre då det händer att dessa mindre kreditföretag går i konkurs eller av annan anledning inte kan betala tillbaka. Bäst ränta? Oh ja. Stor risk? Självklart, sen är det upp till dig som sparare om du är villig att ta den risken.

Ska påpekas att det maximala beloppen man kan spara ”bara” är 50,000 kronor, det gäller både Akelius och 4Spar.

Vad räntan blir på ett konto utan insättningsgaranti beror alltså på risken. Det är mer riskabelt att investera i smålån. Av den anledningen måste 4Spar erbjuda högre ränta för att locka kunderna att placera pengarna hos dem. Samtidigt är det tryggare att investera i fastighetsbranschen och därmed kan Akelius få sparare att välja dem trots att de har lägre ränta än 4Spar.