Bäst ränta på insatt kapital | BästRänta.com

Investering i företagslån kan ske via flera olika investeringsplattformar. Det som primärt skiljer dem åt är vilka slags lån och krediter som förmedlas. Som investerare är det därmed viktigt att först fundera över hur länge kapitalet kan vara låst, investeringsbelopp och riskbenägenhet.

Att tänka på:

  • Typ av kredit: Vill du investera i fastighetsbolag eller övriga företagskrediter?
  • Lägsta belopp: Hur stort kapital vill du investera? Ibland är lägsta nivån relativt hög.
  • Andrahand: På vissa plattformar kan lånen säljas vidare. Bra alternativ om behov av kapital uppstår.
  • Tid: Hur länge kan du avvara kapitalet? I vissa fall är lånet låst på 5 år eller längre.
  • Riskfördelning: Hur skapar du riskfördelning? Via automatisk fördelning på flera olika lån eller måste du manuellt bygga upp diversifiering?

1.      Kameo

Kameo är en låne- och investeringsplattform som förmedlar lån till främst fastighetsbolag. Det har förekommit andra bolag vid enstaka tillfällen men primärt är det fastigheter som finansieras. Fördelen är därmed att det alltid finns säkerhet för lånet, vilket presenteras med LTV, som gör att risknivån kan avgöras. Alla investeringar sker manuellt genom att välja projekt som investeringar önskas ske i.

Investera från 500 kronor i olika fastighetsprojekt i Sverige eller Norge. Få löpande räntebetalningar under utlåningstiden. Amortering kan betalas löpande eller när löptiden är över.

2.      Savelend

Savelend förmedlar lån till både konsumenter och företag. Detta via både egna varumärken och externa finansinstitut. Plattformen skiljer sig mot övriga plattformar som presenteras i denna lista – på flera sätt.

För det första förmedlas lån både till privatpersoner och företag. För det andra är det en betydligt större anonymitet – både för investerare och företag. Det framgår nämligen inte vilket företag som tecknat lånet som du investerat i. Ett företag kan därmed sökt på internet och tecknat det billigaste företagslånet. Detta utan att de ens är medveten om att lånebeloppet finansieras via Savelend. Det finns inget lägsta belopp att investera och all investering kan ske helt automatiskt. Därmed skapas även automatiskt en god riskspridning.

3.      Trine

Trine är plattform där investeringar sker i lån till företag/organisationer i U-länder där pengarna går till installation av solcellsparker och liknande. Det finns därmed ett tvådelat syfte då investerarna får ränta på sitt kapital samtidigt som det går till ett gott syfte. Investering sker manuellt genom att man väljer vilka projekt som önskas stödjas via investering.

En nackdel är däremot att all investering sker i USD eller EUR vilket innebär att en valutaväxlingsrisk uppstår. Lägsta belopp att investera är oftast ca 100 EUR.

4.      Tessin

Tessin erbjuder lån till fastighetsbolag, likt Kameo. Tessin har däremot större projekt och krav på betydligt större belopp. Lägsta beloppet att investera är 20 000 kronor. Ett alternativ är däremot att köpa andelar i Tessins fastighetsräntefond (som även kan köpas inom ISK).

5.      Företagsobligationer

Fastighetsobligationer är ytterligare ett sätt att investera i fastighetslån. Som privatperson kan det vara svårt att köpa dessa obligationer då lägsta belopp att investera är högt. Men en väg är att köpa andelar i räntefonder med inriktning mot fastighetsobligationer.

En fördel med fondalternativet är även att man själv inte behöver tänka på diversifiering eller värdera risken på olika bolag. Det sköter fondförvaltaren.