Bäst ränta på insatt kapital | BästRänta.com

Lendify är den största P2P-aktören i Sverige. Med P2P menas att de har en plattform där privatpersoner och företag kan låna ut pengar till privatperson som vill låna pengar. En plats där långivare kan få bra avkastning till låg risk och där låntagare kan pressa sin låneränta.

Insättningssumma och möjligheter

Via Lendify går det att investera i lån som sedan förmedlas ut till privatpersoner. Då det är Lendify som håller i all kontakt och förmedling av pengarna finns alltid total anonymitet mellan låntagarna och långivarna.

Att öppna ett investeringskonto hos Lendify är gratis och därefter sätts pengar in till kontot. Från kontot väljs sedan vilka lån som investering önskas ske i gällande risknivå, avkastning och löptid. Det vanligaste är att man investerar mindre summor i flera olika lån vilket gör att ett lån kan vara uppbyggt av ett flertal långivares investeringar.

Allt eftersom låntagaren betalar tillbaka lånet kommer det in amortering och ränta på kontot hos Lendify. Här kan man själv välja om pengarna ska återinvesteras eller tas ut till ett bankkonto.

Önskar man ta ut pengarna i förtid är detta även möjligt genom att lånen säljs vidare på en andrahandsmarknad.

P2P - Låna ut pengar

Risk

Det finns primärt två risker med att låna ut pengar via P2P-företag. För det första kan P2P-företaget gå i konkurs eller förskingra pengarna. För det andra finns en risk att låntagaren inte betalar tillbaka lånet. Men det är risker som Lendify har minimerat (eller helt tagit bort) via flera säkerhetsfaktorer.

  • Höga krav på låntagaren

Lendify vänder sig till personer med överlag god ekonomi. Snittlåntagaren är 42 år, har årslön på 360 000 kr och tecknar lån primärt för att samla lånen och pressa räntan. För investerare skapar detta säkerhet även om det för vissa låntagare kan bli svårt att få lånet beviljat. I en recension av Lendifys privatlån nämns exempelvis att nackdelarna med dem är att det krävs hög årslön samt att betalningsanmärkningar inte får finnas.

  • Kreditförlustfonden

I det fall tjänsten autoinvest används ingår investeringarna i en kreditförlustfond. Skulle låntagare inte betala tillbaka lånet, efter påminnelse inkasso och Kronofogde, så betalas lånet tillbaka av denna fond. Visserligen lovas bara insatt belopp tillbaka, utan någon ränta, men det ger ändå en säkerhet.

  • Avtal mellan långivare och låntagare

Det är inte Lendify som lånar ut pengar utan de personer som sätter in pengar och investerar via plattformen. Avtalen skrivs även mellan dessa två parter. Skulle Lendify gå i konkurs kvarstår ändå fordringen mellan långivare och låntagare.

Det kapital som sätts in på kontot ägs inte heller av Lendify vilket gör att detta inte kan konfiskeras vid en konkurs.

  • Back-Up Provider

Skulle Lendify inte kunna fortsätta med sin verksamhet kommer Lindorff ta över verksamheten. Detta sker genom ett avtal som gör Lindorff till en Back-Up provider. På detta sätt skapas ännu ett lager av trygghet för investera med tanke på att Lindorff är ett av Sveriges största företag gällande skuld- och fakturahantering.

Rekommendation

Det kan låta svårt att investera i lån även om det inte är det. En rekommendation är ändå att börja investera en mindre summa. Detta enbart för att se hur systemet fungerar. Det bästa är även att välja autoinvest eftersom det i detta fall även ingår säkerhet via kreditförlustfonden.