Bäst ränta på insatt kapital | BästRänta.com

ViaSpar erbjuder flera olika konton – både med och utan bindningstid. Dess stora fördel är den höga räntan på upp till 8% per år. Det är även en fördel att pengarna kan tas ut från konton med bindningstid i förtid, även om det då uppkommer en kostnad. Dess nackdel ligger i att deras konton inte har statlig insättningsgaranti.

Insättningssumma och sparkonton

ViaSpar har ingen insättningsgaranti på sina konton (Läs mer under stycket ”Risk” nedan). Det betyder att de omfattas av kravet att maximalt insatt belopp får vara 50 000 kr. Det är alltså den totala summan som gäller. Man kan ha flera konton aktiva hos dem men den totala summa på dessa tre inte gå över 50 000 kr. Skulle detta ske kommer pengarna automatiskt betalas ut till anmält utbetalningskonto.

ViaSpar har bra sparränta

När ett konto öppnas är minsta insättningsbelopp 5 000 kr. Därefter kan insättning ske på minst 500 kr. Kom ihåg att insättning till kapitalkonto enbart sker en gång. Därefter är detta kapital låst under bindningstiden.

Hos ViaSpar går det att spara på tre olika konton. Det som skiljer dem åt är bindningstid samt ränta. Ju längre bindningstid desto högre ränta. Här presenteras exempel från 2018. Även om räntenivåerna kan ändras över tid så sker detta extremt sällan.

SparkontoEtt konto helt utan bindningstid. Man kan därmed sätta in och ta ut pengar hur ofta som helst utan att det uppkommer någon kostnad. Räntan är på 4,5%.

Kapitalkonto 1 år – Bindningstiden är 1 år vilket gör att man inte bör placera pengar här som kan behöva inom denna tidsperiod. Tack vare att pengarna binds upp ges högre ränta, i detta fall 6,00%.

Kapitalkonto 2 år – Om man väljer ett Kapitalkonto med bindningstid på 2 år så ger detta 7,10% i årlig ränta.

Kapitalkonto 3 år – Kontot med högst sparränta tack vare den längre bindningstiden. Pengarna är låsta i tre år och för detta ges en årlig ränta på 8%.

Uttagsmöjlighet

Uttag sker till valfritt bankkonto och tar ca 3 bankdagar.

Sparkonto: Uttag från Sparkontot är utan avgifter.

Kapitalkonto: Om uttag önskas från ett Kapitalkonto innan bindningstiden är slut uppkommer däremot en viss kostnad. Kostnaden är 3% av beloppet som tas ut men minsta avgiften är på 300kr. Man bör alltså undvika att ta ut pengar från konton med bindningstid i förtid.

 

ViaSpar logo

Risk

De konton som ViaSpar erbjuder omfattas inte av Statlig insättningsgaranti. Det innebär alltså en betydligt högre risk men samtidigt återspeglar sig detta i en betydligt högre avkastning.

Vid tillfället som ViaSpar gav 4,5% i ränta på konto utan bindningstid gick det att som bäst att få knappt 1% i ränta hos andra aktörer. Detta på ett konto med insättningsgaranti. Den högre risken innebär alltså knappt fem gånger högre avkastning.

Att ett konto inte omfattas av insättningsgarantin innebär att man kan förlora det totala insatta beloppet. Skulle ViaSpar gå i konkurs är det nämligen inte säkert att de kan betala ut den summa som sitter på deras konton.

Ett konto med denna statlig insättningsgaranti har däremot alltid säkerheten att summan kommer att betalas ut. Skulle banken gå i konkurs betalar nämligen staten ut pengarna.

Rekommendation

Eftersom det inte finns någon statlig insättningsgaranti så finns det en högre risk jämfört med sparande hos någon aktör som har statlig insättningsgaranti.

Dock är avkastningen 5-10 gånger högre (första kvartalet 2018) än sparkonton med insättningsgaranti och risken gentemot aktiesparare kan ses som betydligt lägre.

Kan man som sparande part ha överseende med den högre risken (och inte lägger alla sina pengar i denna sparform) så rekommenderar vi ett Spar eller Kapitalkonto hos Viaspar.