Menu
Sparkonto med hög ränta
Spara med Viaspar
Sparkonto med hög ränta.
  • Få upp till 8% per år.
  • Öppna konto på 2 minuter.
  • Med eller utan bindningstid
  • Möjligt att ta ut pengar även från konton med bindningstid

Läs mer om sparandet hos ViaSpar

Peer-To-Peer lån
Spara med Peer-to-peer
Peer-To-Peer är lån som sker mellan privatpersoner.
  • Lånen förmedlas via en plattform som både skapar anonymitet och säkerhet.
  • Räntan beror på vald risknivå.
  • Förväntad avkastning ca 8%

Läs mer hos Sveriges största aktör Lendify

Statlig insättningsgaranti

Den som vill spara pengar till så hög ränta som möjligt måste välja ett sparkonto som inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. I det fall som denna garanti inte finns ges en betydligt högre ränta än om kontot har denna trygghet.

Det kan tydligt visas genom en jämförelse (2016).

Den som ville sätta in pengar på ett konto med fria insättningar och fria uttag kunde få en ränta på 0,8% hos flera olika banker. Detta förutsatt att kontot skulle ha insättningsgaranti.

Den som istället valde bort insättningsgarantin kunde få en ränta på 6,5% hos exempelvis 4spar. Det är en enormt stor skillnad i avkastning – men även i risk. Med garantin riskerar man ingenting. Även om banken skulle gå i konkurs skulle pengarna betalas ut. Detta just tack vare den Statliga Insättningsgarantin.

Så fungerar statlig insättningsgarantin

Om en bank erbjuder sina kunder ett sparkonto med insättningsgaranti betyder det att pengarna kan placeras där helt utan risk. Skulle banken gå i konkurs och någon möjlighet inte finns att få ut pengarna går Riksgälden in och betalar ut exakt samma belopp till investeraren. Det gäller då både insatt kapital och upplupen ränta.

Som sparare behöver man inte heller göra något för att få pengar från Riksgälden. I det fall en konkurs skulle uppstå kommer Riksgälden att kontakta alla berörda parter. Från och med att Riksgälden beslutat att statliga insättningsgarantin ska gälla ska det sedan maximalt ta 20 dagar till att pengarna är utbetalda till ett alternativt konto.

Maxbelopp

Den 31:a december 2010 beslutades det att högsta ersättningsbelopp på den Statliga insättningsgarantin skulle vara 100.000 Euro (omräknat till svenska kronor).

Detta gäller då per bank och per person. En person som vill placera motsvarande 200.000 Euro med säkerheten i Insättningsgarantin har därför två olika val.

För det första skulle 100.000 Euro kunna placeras på en bank och 100.000 Euro på en annan. Detta eftersom summan gäller per person och per bank. Genom att dela upp summan hos flera banker blir därmed hela summan säkrad.

Ett annat är att skriva två personer på ett sparkonto. Om två personer står som ägare till ett sparkonto blir den totala summa som innefattas av garantin därmed dubbelt så stor dvs 200.000 Euro.